Bryan Lu

Illinois


Years

Illinois
16-17Illinois4472080130.41.70.322.02
17-18Illinois5548143270.12.60.526.20
18-19Illinois333989150.32.70.528.79

Tournaments

16-17
2016-10-08NAQT Collegiate NoviceChicagoIllinoisIllinois A2/121183143351.33.00.52.809.4046.82
2016-10-22EFTChicagoIllinoisIllinois B11/2095601500.01.70.00.000.0016.67
2017-02-04DII SCTWUSTLIllinoisIllinois B1/91211131020.30.80.21.506.5011.25
2017-04-08DII ICTHyatt Regency O'HareIllinoisIllinois A2/321512332260.21.50.40.504.1715.67
17-18
2017-10-28Penn BowlChicagoIllinoisIllinois B13/20126632870.32.30.60.434.4324.17
2017-11-04ACF FallIllinoisIllinoisIllinois C11/1811475070.04.50.60.007.1442.27
2018-01-20ACF RegionalsIllinoisIllinoisIllinois A17/259542480.02.70.90.003.0022.22
2018-02-03DI SCTNorthwesternIllinoisIllinois A4/6105511200.11.20.00.000.0013.50
2018-03-24SMTWUSTLIllinoisIllinois B2/121210242950.32.40.40.806.6027.08
18-19
2018-10-06EFTWUSTLIllinoisIllinois C9/16117461920.51.70.23.0012.5024.55
2018-10-20Penn BowlChicagoIllinoisIllinois C9/20117432970.32.60.60.434.5727.27
2019-01-26ACF RegionalsIllinoisIllinoisIllinois B10/1611654160.03.70.50.006.8334.55

Editing

18-19
ILLIACAuditory Arts