IQBT Novice at Georgia Tech

Round 7: Emory A vs. Georgia Tech B


Emory A

250

Christopher Martini0000
Aaron Tyutyunik12035
Cohen Wiegers32065
8 bonuses for 150 points (18.75 PPB)

Georgia Tech B

315

Ayan Guha0000
Bharath Ram11120
Tianyu Xu33265
Pranav Jothi03030
11 bonuses for 200 points (18.18 PPB)